Bulgarian English French German Italian Turkish
 • Влез

  & Външен
  лифт

 • View

  & Опаковъчни
  материали

 • View

  & Монтаж
  на мебели

 • View

  &Куриерски
  услуги

Търговска банка “Алианц България” АД

zx620y348 20303641Оперативният мениджмънт на ТБ "Алианц България" АД работи успешно в продължение на няколко години с фирма ЕТ "Евро Мувърс" в областта на професионалния пренос и транспорта.

Благодарение на добрата работа и професионализма на управителя на фирмата Г-н Георги Райков и основавайки се на нашия опит считаме, че ЕТ "Евро Мувърс" е надежден и почтен партньор, който е в състояние да поема и спазва стриктно поетите ангажименти по отношение на дейностите, свързани с транспорта и професионалния пренос.

Нашата референция за работата на Г-н Георги Райков и управляваната от него ЕТ "Евро Мувърс" е професионализъм, стриктност и коректни отношения в съвместната ни работа.

Април, 2008