Кашони

1. SUPERDEM с или без дръжки.
530 х 336 х 350 mm
Здрав кашон, който може да се използва за различни цели при преместването на лица или предприятия.


1. SUPERDEM с или без дръжки.
530 х 336 х 350 mm
Здрав кашон, който може да се използва за различни цели при преместването на лица или предприятия.

2. КАШОН ЗА КНИГИ
330 х 255 х 350 mm
Половината от кашона SUPERDEM.

3. КАШОН ЗА ДОМАКИНСКИ ТЕКСТИЛ
600 х 400 х 400 mm

КАШОН – 2 модела
Препоръчват се за опаковането на чупливи предмети, посуда, …

4. ГОЛЯМ  МОДЕЛ
450 х 450 х 725 mm

5. МАЛЪК МОДЕЛ
450 х 450 х 565 mm

НАПРЕЧНИ ПРЕГРАДИ ЗА ЧАШИ
ОПАКОВКА или напречни прегради и плоскости в насипно състояние.
За големия модел КАШОН

6. Опаковка за 100 чаши:
4 напречни прегради + 3 вмъкващи се плоскости.
За малкия модел КАШОН

7. Опаковка за 75 чаши:
3 напречни прегради + 2 вмъкващи се плоскости.

8. НАПРЕЧНИ ПРЕГРАДИ ЗА ЧИНИИ (ОПАКОВКА)
За малкия модел КАШОН
12 кутийки, във всяка от които могат да се поставят една или две чинии в зависимост от дебелината им.
Опаковка: 2 напречни прегради + 3 вмъкващи се плоскости.

9. КАШОН ЗА КАРТИНИ
910 х 1220 mm
Предпазва плоски и чупливи предмети: картини, огледала, стъкла…
Размерите му се регулират, в зависимост от размерите на предмета може да се състои от 2, 3 или 4 отделения.

10. ДРЕШНИК
500 х 500 х 1300 mm
Позволява транспортирането на дрехи върху закачалки; 2 възможни положения за корниза.
Може да се използва в контейнери С.09, GMC, CXC и 580.

11. КОРНИЗ за дрешник
Дължина: 500 mm.

12. КАШОН ЗА СГЪНАТИ ДРЕХИ
879 х 548 х 206 mm
Използва се за опаковането на сгънати дрехи.

13. КАШОН ЗА БУТИЛКИ
339 х 253 х 330 mm
Има автоматично появяваща се напречна преграда за бутилки, може да се превърне в етажерка за 12 бутилки.
12 кутийки с размери 85 х 90 х 330 mm.