Опаковане и съхранение

Опаковането е важна част от подготовката на личните вещи за преместване или съхранение. За да защитя Вашите вещи по време на пренасяне, е важно да се използват качествени опаковъчни материали. За Ваше удобство предлагам пълен набор – кашони и опаковъчни материали.

При необходимост осигурявам съхранение на вашия личен багаж в складови помещения или в контейнери в зависимост от обема. Складовите бази се намират в близост до Брюксел.