Преместване на лични вещи

За по-добра организация и преценка на стойността на Вашата услуга е препоръчителен предварителен оглед в удобно за Вас време, който е безплатен. Офертата се базира на визуална оценка на обема на имуществото Ви, килограмите, уточняване на услугите, от които се нуждаете, и Вашите изисквания.

При нужда предлагам доставка на опаковъчни материали, подготовка на новото жилище – поставяне на предпазващи опаковки за стени, подове, налични мебели и др.

За ценообразуването определящи са и няколко допълнителни фактора, като:

  • наличие на парко-място в близост до сградата;
  • наличие на вътрешен асансьор в сградата и възможност за използването му;
  • качване/сваляне на багажа по стълбите;
  • ползването на външен асансьор (лифт);
  • монтаж и демонтаж на мебели и оборудване;